Nejčastější dotazy

 Je pasivní dům drahý?

Náš projekt je optimalizovaný tak, aby splňoval požadavky pasivního domu a zároveň neúnosně nezvyšoval investiční náklady. S námi jsou náklady na pasivní dům nižší, než jaká bude Vaše dotace! 


Můžu v pasivním domě otevírat okna?

Samozřejmě můžete. Otevírací okna se navrhují do všech obytných prostor. Je možné je otvírat stejně jako v běžném domě a také se stejným účinkem - uniká teplo a ochlazuje se. Kvůli trvale vysoké kvalitě vzduchu si ale na otevření oken ani nevzpomenete.

Pokud vytipujete jen ta okna, která opravdu budete otevírat a ostatní ponecháte neotevíravá, ušetříte výrazně na ceně oken i snáze vyhovíte potřebám těsnosti stavby. Zpravidla se v domácnosti neotevírá více než 20-30 % oken.


Jaká bude vnitřní teplota v domě?

V zimním období bude vnitřní teplota taková, jakou si nastavíte na prostorovém termostatu. Díky dokonalému vyvětrání prostoru a teplým stěnám i oknům není problém spát při 21°C v dětských pokojích a ložnicích. Poklesu teplot v noci se rozhodně bát nemusíte. Vše je dokázano přesným měřením na skutečných objektech.

V dobře navrženém pasivním domě není rozdíl ani v létě - opět spíte při 21°C i ve velmi parných dnech. Tepelná izolace totiž dobře izoluje i v létě. Kdo by to čekal?
Jak poznám, že mám kvalitní projekt?

Už i u nás je běžné, že skutečně kvalitní projekt pasivního domu je doložen podrobným výpočtem tepelných ztrát, potřeby tepla na vytápění i na přípravu teplé vody se zahrnutou účinností větracích zařízení. Pro výpočet této takzvané energetické bilance je na trhu dostupných několik výpočtových programů.
Samozřejmostí by mělo být rozpracování výkresů projektu do konstrukčních detailů s řešením dílčích tepelných mostů.
Stavebně-technické řešení


Není systém příliš složitý? Nepovede v domě příliš mnoho trubek?

V ukázkových domech se často návštěvníci leknou odhalených vzduchotechnických vedení, které by jistě v obytném domě nepůsobily esteticky.

Někdy to naopak může být žádoucí. V běžném projektu mohou být všechny trubky skryty buď v podlaze nebo vedeny v podhledu pod stropem. Jediné, čeho si pak všimnete je malá výustka.
Jak je řešena příprava teplé vody?

V pasivním domě může být ohřev vody řešen jakýmkoli běžným způsobem. Použitím tohoto principu nevznikají žádná omezení. Pro snížení potřeby tepla na přípravu teplé vody jsou používány solární kolektory v kombinaci s akumulační nádrží, na kterou může být napojeno více zdrojů tepla.

Často je zařízení pro přípravu teplé vody spojeno se zařízením vzduchotechniky do jedné kompaktní jednotky.

Výhodné a příjemné je do obytné místnosti umístit malá krbová kamna na dřevo nebo peletky, která slouží jako zdroj tepla v nejchladnějším období, kdy na jsouzisky z kolektorů nejmenší.
Větrání, teplovzdušné vytápění
Není větrání oknem zdravější?

Oknem přichází stejně čistý vzduch jako přes ventilační zařízení, navíc filtrovaný od pylů a prachu.
Větrání oknem  Řízené větrání
(vzduchotechnická jednotka)
Studený vzduch (nepříjemný chlad)  Dohřátý vzduch (větší tepelná pohoda)
Nárazové velké množství vzduchu (průvan)  Kontrolovaný trvalý přívod čerstvého vzduchu
Vzduch znečištěný prachem a pyly  Filtrovaný vzduch
Pronikání hluku otevřenými okny  Bezhlučné zařízení, použití tlumičů hluku
Při nevětrání riziko vzniku plísní - nadměrná vlhkost  Stálý odvod vzduchu a tím i vlhkosti
Vzniká v bytě provozem vzduchotechniky průvan?

Ne, čerstvý, teplý vzduch je přiváděn pouze v omezeném množství, které postačuje k větrání bytu. Rychlosti vzduchu ve správně navržené soustavě jsou tak malé, že proudění vzduchu nejde cítit.
Kudy se vzduch dostane do bytu?

Vzduch je nasáván buď na průduchem fasádě nebo přes zemní výměník. Prochází přes vzduchotechnickou jednotku, kde se filtruje a dohřeje se. Čerstvý vzduch je přiváděn kanálky (vzduchovody) buď v podhledu u stropu nebo v podlaze do pobytových místností (ložnice, obývací pokoj, dětský pokoj, pracovna).

Dál probíhá přes vnitřní dveře (např. pod dveřmi bez prahů) do prostorů, kde vzniká znečištění vzduchu (kuchyň, koupelna, WC), tam je nasáván a po předání tepla v rekuperátoru je vypouštěn ven.
Vzniká od ventilátorů a při proudění vzduchu hluk?

Hluk od nízkootáčkových ventilátorů je minimální. Navíc je hluk pohlcován ve výměníku tepla dvěma tlumiči hluku (čerstvý vzduch, odpadní vzduch). V kanálech potrubí, by měla být v každém případě dodržena maximální rychlost proudění w ≤ 3 m/s (páteřní rozvod) a w ≤ 1,5 m/s (vedlejší větev).

Stejně tak je nutné správně navrhnout množství výstupního vzduchu na vyústkách. Dodržení výstupní rychlosti w ≤ 1,5 m/s odpovídá objemu vzduchu V = 50 m³/h.
Kam je vhodné vzduchotechnickou jednotku umístit?

Ideální je k tomuto účelu sklep (kotelna, hobby místnost), půda (podstřešní místnost). Pokud je dům nepodsklepen, je vhodné navrhnout tzv. technologickou místnost (například spojenou s prádelnou), kde bude umístěna větrací jednotka případně další zařízení jako akumulační nádrž nebo zdroj tepla.

Důležité je také promyslet umístění s ohledem na vytápěný prostor. Vždy je mnohem snadnější umístit jednotku do vytápěného prostoru, nebude nutné ji tolik izolovat a ušetříte i na izolaci rozvodů. Další podstatnou věcí je délka rozvodů, ty by měly být co nejkratší.
Musejí být odvětrány všechny místnosti současně, nebo lze větrání přepínat (ve dne obytné místnosti a v noci ložnici)?

Možné to je, při odpovídajícím zadání již při objednávce projektu. Pro přepínání je zabudována třícestná motoricky ovládaná klapka.
Je lepší větrat trvale, nebo používat přístroj v časovém režimu?

Trvalé větrání je výhodnější z následujících důvodů:

    průběžné odstraňování pachů (textilie, nábytek)
    pro vysoušení zděné novostavby
    k odstranění rizika tvorby plísní při vysokých vlhkostech

V případě potřeby může být použita stupňová regulace ventilátoru (vypnuto nebo silně přiškrceno) v některých denních dobách (např. 9:00 - 15:00). Touto automaticky ovládanou regulací je možné ještě snížit spotřebu elektřiny.
Vzniká v rozvodech v průběhu používání nečistota?

Jen nepatrně, odváděný vzduch je filtrován na sacím ventilu (kuchyň, koupelna, WC) i na předfiltru (před vstupem venkovního vzduchu do jednotky). Přesto by mělo být uvažováno s čistitelností otvorů.

Čistění mechanickým kartáčem na ohebné dlouhé tyči nebo pomocí přetlakově pomocí hadice. Čištění vzduchových kanálů je například ve Švédsku předepsáno v obytných domech každých 9 let.

Výhodu zde získávají moderní lehké podlahy (montáž bez betonáže), které jsou v případě zanesení nebo poškození potrubí snadněji rozebíratelné. Ze zkušenosti vzduchotechnických firem je ale počet takovýchto událostí naprosto minimální.
Jak často se musí měnit fitry v jednotce?

Minimálně jednou za 2-6 měsíců. Ukazatel výměny filtrů (údaj na ovládacím panelu) ukazuje, kdy je nutno filtr vyměnit. Dobu provozu filtrů je možné nastavit na ovladači podle zkušeností a požadavků (podle kvality venkovního vzduchu).

Zařízení by také mělo běžet celoročně, aby bylo zaručeno bezvadné čištění vzduchu. Hrozí riziko, že pokud vzduch nebude proudit, mohou začít růst mikroby na povrchu filtru. Pokud by bylo zařízení odpojeno delší dobu, pak by bylo nutné filtr odpojit.
Co jsou pylové filtry?

Tzv. pylový filtr nese označení F8 a doporučuje se jej používat pouze v „pylovém" období. Je také vhodný i pro snížení podílu jemných částic prachu v přiváděném vzduchu.
Můžu si systém instalovat svépomocí?

Při použití odborného návodu nebo pod dohledem specialisty je to možné. Po montáži je však také nutné zaregulování systému, ke kterému je nutné změřit pomocí enenometru průtočná množství vzduchu na jednotlivých vyústkách a talířových ventilech. Vždy je výhodnější z hlediska dlouhodobě správné funkčnosti, když projekt, montáž a zaregulování provádí vyškolený odborník.